Meerlovee

Mer kärlek, mer love.

Några tankar om äkta kärlek

Poeter och författare har under flera hundra år försökt definiera kärlek, och nu har även forskarna börjat fundera över kärlek.

Många av oss känner nog att kärlek är en stor bidragande faktor till att vi över huvud taget lever. Att gemenskap har en viktig och naturlig i allt vi gör, och att utan kärlek, skulle vi inte överleva.

Men vad är kärlek, och hur vet vi när vi är kära? Det är två stora och ganska svåra frågor, så låt oss först gå igenom vad kärlek inte är.

Kärlek är inte:

  • Manipulation. ”Om du älskat mig skulle du...” Det är inte kärlek, utan kan bättre beskrivas som utpressning.
  • Att kompromissa vem du är. Om någon ofta ber dig att göra eller säga något som inte är känns naturligt för dig, så är det inte sann kärlek. För även om kärlek innebär att man ibland måste kompromissa, så kommer någon som är kär i dig aldrig be dig ändra din personlighet.
  • Våldsam. Alla relationer kan bli inflammerade emallanåt, men en relation med fysiskt eller psykiskt våld är inte byggd på äkta kärlek.
  • Bara åtrå. Visst är attraktion till varandra viktigt, men äkta kärlek innehåller också engagemang, tillit och respekt.

Kärlek är:

  • Att bry sig. De gamla grekerna hade olika namn för olika former av kärlek. Men en gemenskap de alla delade var att man bryr sig om den man älskar.
  • Attraktion. Att känna attraktion är en viktig ingrediens till soppan som kallas kärlek.
  • Lojalitet. När du ärligt kan säga: ”Jag har sett dina värsta och dina bästa sidor, och jag älskar fortfarande dig”, så är det äkta kärlek.
  • Tillit. Att våga dela tankar med din partner som du inte vågar eller vill dela med andra. Och vetenskapen om att din partner alltid ställer upp för dig och bryr sig om dig, oavsett omständigheterna. Det är äkta kärlek.
  • Intimitet. Äkta kärlek är att känna ett stark känslomässigt band.

Ovanstående är egentligen bara några tankar om äkta kärlek, för alldeles säkert är det mycket mer komplicerat än såhär. På gott och ont.